Vindornyalak Község Önkormányzata nevében sok szeretettel köszöntök minden kedves látogatót községünk megújult honlapján ! Új honlapunk kialakításával nem csak a helybeliek igényét kívánjuk kielégíteni, köszöntöm az elszármazottakat is, akik számára igyekszünk bepillantást nyújtani mindabba, ami községünk életében történik. Szeretettel köszöntök minden látogatót továbbá, aki ebbe a békés csendes kis településre átutazóként, turistaként, érdeklődőként látogat. Polgárainknak,- akikkel közösen munkálkodunk községünk anyagi helyzetének javításán és szellemi gyarapodásán, illetve minden kedves látogatónak, aki településünkről érdeklődik-, a polgármesteri hivatal munkarendjével, adataival és elérhetőségével igyekszünk segítségükre lenni. Rendezvényeinkkel, programjainkkal, a jövőre vonatkozó elképzeléseinkkel és településünkről egyéb információk elérhetővé tételével kívánom felkelteni érdeklődésüket !

Tuskó és gyökér lerakás - Fakus Alpin Kft

2022 január 19

Tuskó és gyökér lerakás

Önkormányzati álláshirdetés igazgatási ügyintéző munkakörbe

2021 december 29

Az álláshirdetés olvasása/letöltése -> klikkeljen ide !

Friss képek a Mikulásról

2021 december 08

Nálunk járt a Mikulás. A gyerekekről és a róla készült képek megtalálhatók a Képek a faluról oldalon.

2G és 3G mobilkészülékcsere program 2022 első negyedévében

2021 december 07

2-3G Mobilcsere

Önkormányzati Hivatal 2021 december 11-én zárva tart

2021 december 07

Az Önkormányzati Hivatal tájékoztatja ügyfeleit, hogy a köztisztviselők számára kiadott kötelező szabadság miatt 2021 december 11-én zárva tart. Ügyintézést kezdeményezni a jegyzo@zalaszantopm.t-online.hu e-mail címen, vagy a szokásos ügyfélfogadási rendben 2021 december 13-án lehet.
Megértésüket köszönjük

Önkormányzati Képviselőtestület 2021 szeptember 28-i ülése - jegyzőkönyv

2021 október 14

Önkormányzati Képviselőtestület 2021 szeptember 28-i ülésének jegyzökönyvét ide kattintva olvashatja, vagy a "Település" oldalon oldalon.

Meghívó közmeghallgatásra

2021 október 14

Vindornyalak Község Képviselő testülete tisztelettel meghívja a 2021. október 21-én 17h-kor tartandó közmeghallgatásra.
A közmeghallgatás helye: 8353 Vindornyalak, Bástya tér 2. Hertelendy Kúria díszterme.

Javasolt napirendi pontokat ide kattintva olvashatják!
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Kutyák kötelező pótoltása

2021 szeptember 27

Aki még nem oltatta be a kutyáját : PÓTOLTÁS 2021. szeptember 30. (csütörtök) 08h15 – 08h30 és 17h15 – 17h30 között a Vindornyalaki Faluház előtti területen. A hirdetményt ide kattintva olvashatja.
Dokumentum letöltése a "Kutyatartás" oldalon is lehetséges !

Kutyák kötelező védőoltása

2021 szeptember 08

a kutyák kötelező veszettség elleni védőoltását Dr. Schvarcz Csaba magán-állatorvos végzi 2021. szeptember 16-án (csütörtök) 09h15 – 09h30 és 18h15 – 18h30 között a Vindornyalaki Faluház előtti területen. PÓTOLTÁS: 2021. szeptember 30. (csütörtök) 08h15 – 08h30 és 17h15 – 17h30 között. A hirdetményt ide kattintva olvashatja.
Dokumentum letöltése a "Kutyatartás" oldalon is lehetséges !

Önkormányzati álláshirdetés szociális és igazgatási ügyintéző munkakörbe

2021 augusztus 19

Az álláshirdetés olvasása/letöltése -> klikkeljen ide !

Önkormányzati álláshirdetés pénzügyi ügyintéző munkakörbe

2021 július 31

Az álláshirdetés olvasása/letöltése -> klikkeljen ide !

Önkormányzati hivatal zárva július 1-én

2021 június 28

A jegyző értesítése szerint kötelező szabadságolás miatt az önkormányzati hivatal 2021 július 1-én zárva tart.

Idegenforgalmi adó

2021 június 18

2021 július 1-től eltöltött vendégéjszakák után az idegenforgalmi adót be kell szedni a szálláshelyeknek."
A tájékoztató ide kattintva olvasható !

NHKV - Tájékoztatás szabványos és nem szabványos gyűjtőedényekről

2021 június 18

"...tapasztalható, hogy a lakosság jókora része az érvényes szabványnak egyáltalán nem megfelelő, láthatólag gyenge minőségű, a szabványedényhez képest olcsóbb edényeket vásárolnak, illetve használnak..."
A tájékoztató ide kattintva olvasható !

Nemzeti Művelődési Intézet tudásmegosztó online szakkörei

2021 május 20

A SZAKKÖR a Nemzeti Művelődési Intézet tudásmegosztó online felülete. Célja, hogy a hagyományos szakköri tevékenységek egyes fázisaiba az internet segítségével avassa be a látogatókat, ezáltal összegyűjtse, rendszerezze és népszerűsítse a különböző közösségi tevékenységi formákat.

Gyermekvédelmi ellátásokhoz kapcsolódó formanyomtatványok

2021 május 20

Az egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 205/2021. (IV.29.) Korm. rendelet 2021. május 14-től hatályon kívül helyezi a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet gyermekvédelmi ellátások igényléséhez kapcsolódó kérelem és egyéb mellékleteit. A módosítás szerint az ellátások kérelem nyomtatványait és az igényléshez kapcsolódó egyéb nyomtatványokat a miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani és kitölteni.

FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] : letöltés itt !

Környezettanulmány hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához : letöltés itt !

Polgármesteri döntések

2021 április 30

 • a DRV által a 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervrész módosításának elfogadása, itt olvasható
 • Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztésére az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani, itt olvasható
 • Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása, itt olvasható
 • 2020. évi adóbevételeiről szóló jegyzői beszámoló elfogadása, itt olvasható
 • Utak burkolatának felújítására az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani, itt olvasható

Polgármesteri döntések

2021 március 29

 • "Temető fejlesztése" pályázati árajánlat elfogadása, itt olvasható
 • Képviselő-testület 2021. évi munkaterv elfogadása, itt olvasható
 • KKKTT Társulási Megállapodásának módosítása, itt olvasható
 • Balatongyörök csatlakozása a KKKTT-hez, itt olvasható
 • Az önkormányzati társulások 2020. évi beszámoló elfogadása, itt olvasható
 • 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójának elfogadása, itt olvasható
 • "Egyéb szálláshelyek fejlesztése" pályázati árajánlat elfogadása, itt olvasható
 • Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása, itt olvasható
 • DRV meghatalmazása a gördülő fejlesztés terv feladatainak elvégzésével, itt olvasható
 • ÜNK Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása, itt olvasható
 • ÜNK Kft. 2021. évre vonatkozó támogatásának elfogadása, itt olvasható
 • Közművelődési és közösségi eseményekre kiírt pályázat elnyerése, Flórián nap elhalasztása, itt olvasható
 • Tájékoztatás az Állami Számvevőszék ellenőrzésének értékeléséről, itt olvasható
 • Középtávú terv és fizetési kötelezettségek 3 évre várható összegeinek elfogadása, itt olvasható
 • 2021. évi közbeszerzési terv nemleges jóváhagyása, itt olvasható
 • Előadótér és nézőtér kialakításához és akadálymentesítéséhez árajánlat elfogadása, itt olvasható
 • "Faluházak felújítása" pályázati árajánlat elfogadása, itt olvasható
 • Pályázati részvétel közművelődésszervező 1 évi bérének összegére és mobiltelefonra, itt olvasható
 • 2021. évi közművelődési szolgáltatási terv elfogadása, itt olvasható
 • Dr. Horváth Marianna fogorvos praxisjog megszerzésének támogatása, itt olvasható
 • Hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének módosítása, itt olvasható

Általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozása

2021 március 21

Hirdetmény a Nagykanizsai Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról, amely közzé teszi az általános iskolai beiratkozási idejét, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejét.
A hirdetmény ide kattintva olvasható !

2021 évi térítési díjak megállapítása

2021 március 17

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2021 évi térítési díjainak megállapítása tárgyban hozott határozatot a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és családsegítés intézményi térítési és gondozási díjairól.
A határozat ide kattintva olvasható !

Cikk és videó a falunkról a Keszthelyi TV oldalán

2021 március 03

A cikk ide kattintva olvasható !
A videó – riport a polgármesterrel :

Zalaispa - szelektív hulladék

2021 március 03

szelektív hulladék 2021

Bölcsődei igényfelmérés

2021 február 19

A szülő vagy más törvényes képviselő április 15-ig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti kérelmét.
Az igénybejelentő adatlap ide kattintva a dokumentum alján található.

Kereskedelmi vendéglátóhely típusok újra értelmezése - adatszolgáltatást

2021 február 04

A közérdekű tájékoztatást ide kattintva olvashatja vagy töltheti le pdf formátumban.
Dokumentum letöltése a "Cégeknek" oldalon is lehetséges !

Digitális okmányolvasó kötelező használata a szálláshely-szolgáltatók számára

2021 február 04

A közérdekű tájékoztatást ide kattintva olvashatja vagy töltheti le pdf formátumban.
Dokumentum letöltése a "Cégeknek" oldalon is lehetséges !

Ebösszeírás

2021 január 27

A Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal 2021 február 1. és március 31. között ebösszeírást végez. Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is (az adatokban bekövetkezett változáskor is : tulajdonos-változás, elhullás, stb.). A menetének leírása ide klikkelve olvasható és a formanyomtatvány ide kattintva letölthető !

Elektronikus ügyintézés

2021 január 5

2021 január 1-től kormányzati ügyfélvonal (1818) segíti az elektronikus ügyintézési portál használatát.
A részleteket ide kattintva olvashatja vagy töltheti le pdf formátumban.

Karácsonyi mise

2020 december 18

Sok szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a 2020. december 25-én 12:30h-kor megrendezésre kerülő karácsonyi szentmisére.
Idén sajnos a vírushelyzetre való tekintettel a karácsonyi ünnepség elmarad.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk mindenkinek !

Gépjárműadó változás

2020 december 10

A közérdekű tájékoztatást ide kattintva olvashatja vagy töltheti le pdf formátumban.
Dokumentum letöltése az "Adók" oldalon is lehetséges !

Online kérdőív diákmunka felméréséhez

2020 december 4

Tisztelt Partnerünk!

Az elmúlt években a médiában is többször nagy nyilvánosságot kapott, sokak által ismert probléma a Balaton régióban rendszeresen jelentkező szezonális munkaerőhiány. Ennek a kedvezőtlen helyzetnek a feloldására vonatkozóan folyamatban van egy javaslat kidolgozása, amelynek alapkoncepciója, hogy a szezonális munkaerőhiány jelentősen enyhíthető a tervezett, szervezett diákmunkával.
A pontos és reális tervezés érdekében szeretnénk megismerni az érintet diákok, mint potenciális munkavállalók nyári munkával kapcsolatos elképzeléseit. Ehhez összeállítottunk egy internetes, online módon kitölthető, anonim kérdőívet.
Kérjük, hogy az ismeretségi körükben lévő 16-24 éves fiatalokat tájékoztassák, aktivizálják a kérdőív kitöltésére. A kérdőív a Balaton Fejlesztési Tanács weblapjának (www.balatonregion.hu) kezdőlapjáról, vagy az alábbi linken érhető el: kattintson ide !

Együttműködését, segítségét előre is köszönjük!

Tisztelettel:
Balaton Fejlesztési Tanács
Titkárság

Erdőtervezési eljárás indítása

2020 november 24

A közlemény részleteit ide kattintva olvashatja vagy töltheti le pdf formátumban.
Dokumentum letöltése a "Település" oldalon is lehetséges !

Tájékoztatás áramszünetről

2020 november 18

Zalaszántón 2020 november 26-án 08:00h - 16:00h között, a részleteket ide kattintva olvashatja vagy töltheti le pdf formátumban.
Dokumentum letöltése a "Település" oldalon is lehetséges !

Az Önkormányzati Hivatal nyitvatartása 2020 november 17-től

2020 november 12

Az ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel ! Kérjük ügyfeleinket, hogy kizárólag telefonon vagy elektronikus úton intézzék ügyeiket. A részleteket ide kattintva olvashatja vagy töltheti le pdf formátumban.
Dokumentum letöltése a "Település" oldalon is lehetséges !

Önkormányzati Képviselőtestület 2020 szeptember 23-i ülése - jegyzőkönyv, rendeletek

2020 október 14

Szociális tűzifa

2020 október 05

Értesítő : Pályázati felhívás szociális tűzifa támogatáshoz itt olvasható és a kérelem formanyomtatványának letöltése itt lehetséges. A kérelem beadásának végső határideje 2020. október 31. napja.
Dokumentumok az "Egyéb" oldalon is megtalálhatóak !

Bursa Hungarica pályázat

2020 október 05

Értesítő : Pályázat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához, mely itt olvasható. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.
Dokumentum olvasása/letöltése az "Oktatás" oldalon is lehetséges !

Vadászterület földtulajdonosi közösségének közgyűlése

2020 szeptember 30

A közgyűlés ideje 2020 november 06-án,
helye: 8353 Gyenesdiás, Dornyai utca 4., Bakonyerdő Zrt Természet háza.
Dokumentum letöltése az "Egyéb" oldalon is lehetséges !

Meghívó közmeghallgatásra

2020 szeptember 29

Vindornyalak Község Képviselő testülete tisztelettel meghívja a 2020. október 06-án 18h-kor tartandó közmeghallgatásra.
A közmeghallgatás helye: 8353 Vindornyalak, Bástya tér 2. Hertelendy Kúria díszterme.

Javasolt napirendi pontokat ide kattintva olvashatják!
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Kormányablakbusz 2020 októberi menetrendje

2020 szeptember 28

A menetrendet ide kattintva olvashatja.
Dokumentum letöltése a "Település" oldalon is lehetséges !

Agrárcenzus

2020 szeptember 19 - november 22

A Központi Statisztikai Hivatal teljes körű mezőgazdasági összeírást hajt végre... A hirdetményt ide kattintva olvashatja, valamint itt.
A dokumentumok letöltése az "Egyéb" oldalon is lehetséges !

Kutyák kötelező védőoltása - Pótoltás

2020 október 02

Aki még nem ment, most pótolhatja... A hirdetményt ide kattintva olvashatja.
Dokumentum letöltése a "Kutyatartás" oldalon is lehetséges !

Az Önkormányzati Hivatal nyitvatartása 2020 szeptember 25-től

2020 szeptember 24

Az ügyfélfogadás kizárólag hétfői vagy szerdai munkanapokon biztosított. Kérjük ügyfeleinket, hogy telefonon vagy elektronikus úton intézzék ügyeiket. A hirdetményt ide kattintva olvashatja
Dokumentum letöltése a "Település" oldalon is lehetséges !

Emlőszűrés

2020 szeptember 10

Jelentkezési határidő szeptember 18-ig, dátum szeptember 25... A hirdetményt ide kattintva olvashatja.
Dokumentum letöltése az "Egészségügy" oldalon is lehetséges !

Kutyák kötelező védőoltása

2020 szeptember 10

Az első dátum szeptember 18-án... A hirdetményt ide kattintva olvashatja.
Dokumentum letöltése a "Kutyatartás" oldalon is lehetséges !

Kormányablakbusz 2020 szeptemberi menetrendje

2020 augusztus 25

A menetrendet ide kattintva olvashatja.
Dokumentum letöltése a "Település" oldalon is lehetséges !

Az Önkormányzati Hivatal nyitvatartása 2020 augusztus 29-én

2020 augusztus 19

Az ügyfélfogadás augusztus 19-én szünetel ! A részleteket ide kattintva olvashatja.
Dokumentum letöltése a "Település" oldalon is lehetséges !

Önkormányzati álláshirdetés

2020 augusztus 19

Az Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére. Munkavégzés helye: Várvölgy. Jelentkezési határidő : 2020 szeptember 10.
Dokumentumok olvasása/letöltése az "Állás" oldalon is lehetséges.

Önkormányzati Képviselőtestület 2020 június 26-i és július 6-i ülései - rendelet költségvetés módosításról, jegyzőkönyvek

2020 augusztus 7

Falunap

2020 július 18 16h00

Vindornyalak Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 2020. július 18.-án tartandó falunapi rendezvényre.
Helyszín: Hertelendy Kúria Vindornyalak

Falunap 2020

Önkormányzati Képviselőtestület 2020 február 18-i ülése - rendeletek, határozatok

2020 június 24

 • Önkormányzati Képviselőtestület 2020 február 18-i ülésének jegyzökönyvét ide kattintva olvashatja, vagy a "Település" oldalon oldalon.
 • A 2020 évi költségvetés rendeletét ide kattintva olvashatja, vagy a "Település" oldalon.
 • Önkormányzati vagyongazdálkodás rendeletmódosítását ide kattintva olvashatja, vagy a "Település" oldalon.
 • Közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletet ide kattintva olvashatja, vagy az "Oktatás" oldalon.
 • Szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítását ide kattintva olvashatja, vagy a "Település" oldalon.
 • Ide kattintva olvashatja a határozatot a közművelődésről szóló rendelet-tervezetről, vagy az "Oktatás" oldalon.
 • Ide kattintva olvashatja a határozatot a Zala Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról, vagy az "Oktatás" oldalon.
 • Ide kattintva olvashatja a határozatot a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésének elfogadásáról, vagy a "Település" oldalon.
 • Ide kattintva olvashatja a határozatot étkeztetés biztosítása érdekében kötött szállítási szerződés módosítását, vagy a "Település" oldalon.
 • Ide kattintva olvashatja a határozatot az új fogorvos felkérésére vonatkozó döntésről, vagy az "Egészségügy" oldalon.
 • Ide kattintva olvashatja a határozatot pályázat benyújtásáról közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzésre vonatkozóan, vagy a "Település" oldalon.
 • Ide kattintva olvashatja a határozatot pályázat benyújtásáról internetkapcsolat előmozdítására vonatkozóan, vagy a "Település" oldalon.

Az Önkormányzati Hivatal nyitvatartásának visszaállítása 2020 június 02-től

2020 május 29

Az önkormányzati ügyfélfogadás újból az eredeti munkarend szerint történik, maszk viselete kötelező. A részleteket ide kattintva olvashatja vagy töltheti le pdf formátumban.
Dokumentum letöltése a "Település" oldalon is lehetséges !

Hirdetmény az idegenforgalmi adóról

2020 május 26

Idegenforgalmi adókedvezmény 2020 december 31-ig.
Dokumentumok olvasása/letöltése a "Cégeknek" oldalon vagy ezen a linken !

Jegyzői hatáskörben indítható eljárások

2020 május 14

A 191/2020. (IV.8.) Korm. rendelet alapján - figyelemmel a koronavírusról szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdésére - a kormány a települések jegyzőjének felhatalmazást ad azokban az ügyekben eljárni, amelyek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti kérelemre induló engedély kiadási eljárásokra irányul.
Közérdekű tájékoztató olvasása/letöltése a "Település" oldalon !

Humán szolgáltatások fejlesztése a Tátika-Rezi térségben

2020 május 12

A projekt az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg. Támogatás összege: 245 815 657 Ft. Támogatás mértéke 100%. Projekt időszak: 2018.03.01. – 2020.03.01. A projekt tartalmának és indokoltságának bemutatása az alábbi linken olvasható : http://www.euprojektek.hu/gyenesdias

Nyereményjáték a Kincstárban

2020 május 1

Amennyiben Ön 2020. április 27. és június 30. között értékpapírszámlájának vagy gyermeke Kincstári Start-értékpapírszámlájának állományát 100.000 forint névértékű új pénz befizetésből származó állampapír állománnyal növeli, akkor részt vehet az akciós nyereményjátékban.

Amennyiben Ön 2020. április 27. és június 30. között az Ügyfélkapun keresztül (Magyarország.hu) a Magyar Államkincstárban:
* értékpapírszámlát vagy Start-értékpapírszámlát nyit és legalább 100.000 forint értékben állampapírt vásárol,
* meglévő értékpapír-számlájához WebKincstár és MobilKincstár jogosultságra szerződést köt, és legalább 100.000 forint értékben állampapír állománnyal rendelkezik,
akkor részt vehet az akciós nyereményjátékban.
Dokumentumok olvasása/letöltése az "Egyéb" oldalon !

Segítségre szoruló idős ember bejelentése űrlapon keresztül az E-önkormányzat portálon

2020 március 20

Dokumentum olvasása/letöltése az "Egészségügy" és "Település" oldalakon vagy ide kattintva !

Fogorvosi ellátás 2020 március 16-tól

2020 március 16

Dokumentum olvasása/letöltése az "Egészségügy" oldalon !

Az Önkormányzati Hivatal nyitvatartása 2020 március 17-től

2020 március 16

Az ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel ! Kérjük ügyfeleinket, hogy kizárólag telefonon vagy elektronikus úton intézzék ügyeiket. A részleteket ide kattintva olvashatja vagy töltheti le pdf formatumban.
Dokumentum letöltése a "Település" oldalon is lehetséges !

Felhívás Ausztriából hazatérők családjainak

2020 március 16

Ausztria három nyugati tartománya, Tirol, Salzburg és Vorarlberg súlyosan fertőzött terület. A kinti munkavállalók jelentős része hazaindult, köztük több helybéli is. Ők nem biztos, hogy fertőzöttek a vírussal, viszont mivel fertőzött területről érkeznek biztos, hogy hatósági- vagy önkéntes karantén vár rájuk!
Kérem a Családokat, hogy akik már tudják, sejtik, hogy hozzátartozójuk hazatér, készüljenek fel az elszeparált elhelyezésükre, ellátásukra minimum 2 hétig. Ha nem megoldható, akkor az egy háztartásban élőkre is vonatkozni fog a kettő hét karantén.
Kérem a lakosságot, hogy figyeljük, segítsük a betegeket, időseket!
Kérjük továbbá, hogy aki csak teheti, ossza meg ezt a felhívást, a szöveget pdf formátumban letölthető ide kattintva !
Dokumentum letöltése a "Település" oldalon is lehetséges !

Pályázati felhívás aljegyzői munkakör betöltésére a Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal Várvölgyi Kirendeltségére

2020 február 21

Dokumentum olvasása/letöltése a "Pályázatok" és "Állás" oldalakon !

2020 január 1-től hatályos településképi rendelet

2020 február 11

Dokumentum olvasása/letöltése a "Település" oldalon !

2019 december 10-én tartott közmeghallgatás jegyzőkönyve

2020 február 11

Dokumentum olvasása/letöltése a "Település" oldalon !

2019 november 27-én tartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

2020 február 11

Dokumentum olvasása/letöltése a "Település" oldalon !

Útmutató egyéb szálláshely üzemeltetés beindításához magánszemély részére

2020 február 4

Segítséget nyújt az útmutató egyéb szálláshely (NAV nyilvántartásban magánszállásadás adószámmal) üzemeltetés beindításához magánszemély (nem cég) részére, akik először adják ki ingatlanjukat. Azok számára is hasznos lehet, akik már belekezdtek, de problémájuk akad az adminisztrációval.
Dokumentum olvasása/letöltése az "Egyéb" oldalon !

Zalaispa - szelektív hulladékgyűjtés 2020

2020 február 3

A Zalaispa szelektív hulladékgyűjtés tájékoztatója és időpontjai 2020-ra...
Dokumentum olvasása/letöltése a "Hulladék" oldalon !

Tájékoztatás körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről

2020 január 30

A Zala Megyei Kormányhivatal az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló rendeleteknek (lásd a tájékoztatóban) megfelelően hivatalból megkezdi a Hévízi erdőtervezési körzetre vonatkozó igazgatási tevékenységét 2020 január 30-tól...
Dokumentum olvasása/letöltése az "Egyéb" oldalon !

A Katasztrófavédelem - Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztatója

2020 január 12

"NÁLUNK ÚGYSEM LESZ TŰZ…" ....ebben téved évente több mint 6500 család az országban. A jellemző tűzkeletkezési okok és segélyhívószám...
Dokumentum olvasása/letöltése az "Egyéb" oldalon !

Tájékoztató a szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos változásról

2019 december 30

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) az idei évben jött létre, mely kötelezi a szálláshely üzemeltetőket a napi statisztikai adatszolgáltatásra a szálláshely-kezelő szoftverrel.
Dokumentum olvasása/letöltése az "Egyéb" oldalon !

Karácsonyi Ünnepség

2019 december 21

Sok szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a 2019. december 21-én 16:00h-kor megrendezésre kerülő karácsonyi ünnepségünkre.
Műsort ad : Tátika népdalkör és a Kék Balaton citerazenekar.

Mindenkit szeretettel vár Vindornyalak Képviselő Testülete.

Karácsony 2019

Közösségi együttélés szabályzata - ismételt

2019 december 7

Vindornyalak Község Önkormányzata képviselő testületének 4/2015(IV.10.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2018 12 05-tól Vindornyalak Község Önkormányzata képviselő testületének 4/2015(IV.10.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

A szabályzatot ismételten raktuk fel a honlapra. Kérjük figyelje a módosítást, ami valószínűleg a 2019 december 10-i közmeghallgatás után módosulni fog és ami ugyanúgy felkerül a Falu Híradó és a Dokumentumok – Település oldalra.

Dokumentum olvasása/letöltése a "Település" oldalon !

Hivatali nyitvatartás - december

2019 december

Az Önkormányzati Hivatal 2019 december 7-én, 14-én, 24-én és 27-én zárva tart, ezeken a napokon az ügyintézés szünetel ! Megértésüket köszönjük !
Dokumentum olvasása/letöltése a "Település" oldalon !

Önkormányzati álláshirdetés

2019 december 20

Az Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi és adóügyi ügyintézői munkakörök betöltésére. Jelentkezési határidő : 2019 december 20.
Dokumentumok olvasása/letöltése az "Állás" oldalon !

Meghívó közmeghallgatásra

2019 december 10

Vindornyalak Község Képviselő testülete tisztelettel meghívja a 2019. december 10. (kedd) 17 órakor tartandó közmeghallgatásra.
A közmeghallgatás helye: 8353 Vindornyalak, Bástya tér 2. Hertelendy Kúria díszterme.
Javasolt napirendi pontokat ide kattintva olvashatják!
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Választási eredmények

2019 október 13

Gratulálunk Kovács János polgármesternek, valamint Bor Ilonának és Hertelendy Károlynak, mint képviselő-testületi tagoknak a megválasztásukhoz és köszönjük a többi jelöltnek is a részvételt !

Új dokumentum

2019 október 13

HVB határozatok - szavazóköri jegyzőkönyvek és választási eredmények
Dokumentumok olvasása/letöltése a "HVB határozatok" oldalon !

Új dokumentum

2019 szeptember 19

HVB határozatok - a polgármesteri és egyéni listás képviselők szavazólapjának jóváhagyása
Dokumentumok olvasása/letöltése a "HVB határozatok" oldalon !

Új dokumentum

2019 szeptember 12 és 26

Értesítő - Kutyák kötelező veszettség elleni védőoltása Vindornyalakon
Dokumentumok olvasása/letöltése a "Kutyatartás" oldalon !

Új dokumentum

2019 augusztus 8

Közlemény - a 2019. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása tárgyában
Dokumentumok olvasása/letöltése a "Választások" oldalon !

Új weboldalak a választásokhoz

2019 szeptember 8

Vindornyalak Önkormányzata külön weboldalt szerkeszt a 2019 októberi önkormányzati és más választásokhoz, hogy könnyebben legyenek megtalálhatóak az azzal kapcsolatos információk.
Információk olvasása/letöltése a Választások és a HVB határozatok oldalon !

Falunap

2019 július 6 14h00

Vindornyalak Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 2019. július 6.-án tartandó falunapi rendezvényre.
Helyszín: Hertelendy Kúria Vindornyalak

Falunap 2019 Falunap 2019

Határszemle

2019 június 3 – 7

A Keszthelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya határszemlét folytat le Vindornyalak község külterületén.
Részleteket itt olvashat -> klikkeljen ide !

Flórián napi ünnepség

2019 május 5 14h00

Sok szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a 2019. május 5-én megrendezésre kerülő Flórián napi ünnepségünkre.
Program :
- 14-órától Szentmise a római katolikus templomban,
- utána zenés ünneplés a vindornyalaki Öreg-hegyen (Horváth Tihamér).
Zenél :
Zalaapáti Harmonikazenekar
Mindenkit szeretettel vár Vindornyalak Képviselő Testülete.

KSZR Zala megye Vindornyalak címer Florian nap 2019

Önkormányzati álláshirdetés adóügyi munkakörbe

2019 március 8

Az álláshirdetés olvasása/letöltése -> klikkeljen ide !

Új dokumentum

2019 február 5

Határozat - a Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által hozott határozat a Vindornyalak, Zalaszántó és Várvölgy Községek Önkormanyzata Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számáról
Dokumentumok olvasása/letöltése a "Választások" oldalon !

Új dokumentumok

2019 január 24

Helyi adók összefoglaló
Dokumentumok olvasása/letöltése az "Adók" oldalon !

 • Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról, nyomtatvány
 • Bankszámlaszámok adókhoz
 • Épitményadó adatbejelentés főlap
 • Épitményadó adatbejelentés lakásról és üdülőről
 • Épitményadó adatbejelentés kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről
 • Épitményadó „C” jelű betétlap az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről
 • Épitményadó adatbejelentés reklámhordozó utáni építményadóról
 • Gépjárműadó adatbejelentés
 • Idegenforgalmi adóbevallás
 • Iparűzési adóbevallás
 • Iparűzési adóbevallás adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
 • Iparűzési és/vagy idegenforgalmi adó bejelentkezés/változás bejelentés
 • Kommunális adó adatbejelentés magánszemélyeknek
 • Telekadó adatbejelentés

Tájékoztató

2019 január 17

Lakossági fórum és partnerségi egyeztetés településkép védelmének céljából - 2019. január 17-én
Tájékoztató olvasása az "Település" oldalon !

Karácsonyi Ünnepség

2018 december 20

Sok szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a 2018. december 20-án megrendezésre kerülő karácsonyi ünnepségünkre.
A programot a képre kattintva láthatja.
Mindenkit szeretettel vár Vindornyalak Képviselő Testülete.

Karácsony 2018

Új dokumentum

2018 december 4

Rendelet a helyi adókról (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, iparüzési adó), hatályos 2019. január 1-jétől
Dokumentumok olvasása/letöltése a "Adók" oldalon !

Meghívó közmeghallgatásra

2018 november 22

Vindornyalak Község Képviselő testülete tisztelettel meghívja az 2018. november 22. (csütörtök) 16 órakor tartandó közmeghallgatásra.
A közmeghallgatás helye: 8353 Vindornyalak, Bástya tér 2. Hertelendy Kúria.

Javasolt napirend:

 • Tájékoztató a helyi adórendeletről, a helyi adóbevételekről,
 • Közérdekű kérdések.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Új dokumentum

2018 november 3

Tájékoztató : meglévő kutakkal kapcsolatos engedélyezésről
Tájékoztató : a települési önkormányzat jegyzőjének engedélyezési hatáskörébe tartozó kutak eljárásjogi szabályairól
Kérelem : a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz
Dokumentumok olvasása/letöltése a "Víz" oldalon !

Új dokumentum

2018 október 26

Értesítő : Pályázati felhívás szociális tüzifa támogatáshoz és a kérelem formanyomtatványának letöltése
Értesítő : Pályázat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához
Dokumentumok olvasása/letöltése az "Egyéb" oldalon !

Falunap

2018 július 14 13h00

Vindornyalak Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 2018. július 14.-én, 13:00h-kor kezdődő falunapi rendezvényre.
Helyszín: Hertelendy Kúria, Vindornyalak.

Falunap 2018

Új dokumentum

2018 július 11

Jegyzőkönyv az önkormányzat beszerzéseire vonatkozó 2018. évi összesített közbeszerzési terv jóváhagyásáról
Dokumentumok olvasása/letöltése az "Település" oldalon !

Flórián napi ünnepség

2018 május 6 14h00

Sok szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a 2018. május 6-án megrendezésre kerülő Flórián napi ünnepségünkre.
Program :
- 14-órától Szentmise a római katolikus templomban,
- utána zenés ünneplés a vindornyalaki Öreg-hegyen (Horváth Tihamér).
Zenél :
RE-FOLK zenekar
Mindenkit szeretettel vár Vindornyalak Képviselő Testülete.

KSZR Zala megye Vindornyalak címer Florian nap 2018

Új dokumentum

2018 január 3

Rendelet a helyi adókról (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, iparüzési adó) + Rendelet az idegenforgalmi adóról
Dokumentumok olvasása/letöltése az "Adók" oldalon !

Gyengénlátóknak
Kontraszt
Betű nagyítás
Betű kicsinyítés